top of page
 • Фото автораirc2dr

Зони відповідальності асистента вчителя, асистента дитини та вчителя

4 важливих факти про асистента вчителя та асистента дитини:

1) асистент вчителя – це педагогічний працівник та учасник освітнього процесу, а асистент дитини не є педагогічним працівником, а учасником освітнього процесу може стати лише за умови допуску до нього (частина 1 статті 19, частина 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – Закон), Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963);

2) асистента вчителя приймає на роботу керівник закладу освіти за трудовим договором (як правило, безстроковим) відповідно до Закону та законодавства про працю, а асистент дитини не призначається на посаду – ним може бути один із батьків (чи інший законний представник) дитини або уповноважена ними особа, соціальний робітник;

3) асистент вчителя, як педагогічний працівник, у практичній діяльності керується частинами 1–3 статті 54 Закону України “Про освіту” та статтями 22, 24, 40, 43, 49 Закону тощо, зокрема, у частині кваліфікаційних вимог, прав та обов’язків, а перелік його посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією. Натомість асистент дитини керується частиною 4 статті 54 Закону України “Про освіту”, Умовами допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього, а також укладеним договором (чи декількома договорами);

4) асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами, а асистент дитини забезпечує соціальні потреби такого учня.


Окрім іншого, у методичних рекомендаціях йдеться про те, що асистент вчителя зобовʼязаний:

 • забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами;

 • допомагати в навчанні не лише дитині з особливими освітніми потребами, а всім іншим учням класу;

 • брати участь у розбудові інклюзивного освітнього середовища разом з іншими педагогічними працівниками закладу освіти;

 • забезпечувати партнерство з вчителем та іншими учасниками освітнього процесу з метою виконання освітньої програми для досягнення всіма учнями класу результатів навчання, формування відповідних компетентностей, їхнього особистісного та соціального розвитку.

Є очевидним, що асистент вчителя не замінює собою вчителя, який веде урок, і не може самостійно визначати завдання та оцінювати навчальні досягнення, а має працювати в партнерстві з учителем, допомагати в створенні інклюзивного освітнього середовища та сприяти навчанню всіх учнів класу.


Обов'язки вчителя, яу учасника команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП:

забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та індивідуальної програми;

 1. підготовка інформації для учасників засідання команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;

 2. участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;

 3. розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти;

 4. визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;

 5. створення належного мікроклімату в колективі;

 6. надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент дитини незалежно від того це один із батьків або соціальний працівник, зобов’язаний, зокрема:

 • забезпечувати в освітньому процесі в закладі освіти соціальні та соціально-побутові потреби здобувача освіти з ООП / надавати соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання в закладах освіти.

 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини з особливими освітніми потребами та не допускати будь-які форми фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;

 • отримувати інформацію про зміну режиму дня дитини та зміну режиму роботи закладу освіти, розкладу занять/уроків, введення карантинних обмежень.


18 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page