top of page

Право осіб з особливими  потребами на освіту

Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами  на здобуття освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку  (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Напрямки роботи 

з впровадження та розвитку інклюзії в освіті

Drawing & Coloring

ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

- проведення комплексної оцінки розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб;

- розроблення рекомендацій щодо освітньої програми;

- аналіз та обробка інформації, ведення відповідних реєстрів (осіб з особливими потребами, спеціалістів та закладів освіти, які співпрацюють з цими особами).

МЕТОДИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ

- консультування з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного навчання;
- консультування щодо особливостей розвитку та навчання осіб з особливими потребами, формування позитивної мотивації щодо розвитку таких осіб.

Kids Drawing
Boy at Playground

НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ 

- дітям з ООП раннього та дошкільного віку, якщо вони не отримують відповідної допомоги в закладі освіти;

- дітям шкільного віку , які знаходяться на педагогічному патронажі.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

- моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;
- участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

Kids at Playground
Kids Painting

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями

bottom of page